מדיניות פרטיות

כפר המכביה בע"מ (להלן: "החברה"), מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן – "האתרים") ופועלת בהתאם לדין הנוהג. 

בהתאם לכך, מטרת מסמך זה הנה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים ולהסביר בפני משתמשי האתרים את מדיניות הפרטיות הנהוגה בחברה ואת האופן בו החברה אוספת ומשתמשת במידע אישי הנמסר לה על ידי על ידי המשתמשים. 

במהלך השימוש באתרים, עשויה החברה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתרים, תכנים שטענת, השירותים שעניינו אותך וכיוצ"ב. זהו מידע שהנך מוסר ביודעין. בנוסף, למטרות קידום השירותים הניתנים על ידי החברה ולשם שיווק מיטבי, רשאית החברה לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי להבין השימוש באתרים, לרבות מידע הנוגע, בין היתר, גם לפעילותך בהם.

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בו, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או רכישת השירותים. הנתונים שייאספו ישמרו במאגר המידע של החברה.

השימוש במידע שנאסף יעשה על פי מדיניות זו ו/או על פי הוראות הדין על מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם דואר אלקטרוני בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר אליך רק אם ניתנה הסכמתך לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. 

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים, אלא במקרים המפורטים להלן: אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים מוצרים ושירותים אלו באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה ו/או אם החברה תמכור או תעביר את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו ו/או תמזג את פעילות האתרים עם צד שלישי כלשהו.

החברה עשויה להשתמש באתרים ב'עוגיות(Cookies) ' לשימוש בטוח יותר למשתמשים, לצורך תפעולם השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיהן האישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע.

'עוגיות (Cookies)', הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. הCookies  יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. המשך הגלישה באתרים מהווה הסכמה לשימוש זה. כברירת מחדל, דפדפני האינטרנט מאפשרים שימוש בעוגיות אך ניתן גם להשבית פונקציה זו. עם זאת, הדבר יביא לכך ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים. אפשר גם למחוק ידנית עוגיות לאחר השימוש בהן באמצעות דפדפן האינטרנט.

להלן קישורים המספקים מידע בנו אודות דפדפני האינטרנט הנפוצים ביותר:

גוגל כרום: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

ספארי: http://support.apple.com/kb/PH5042/

אקספלורר: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en

החברה יכולה כאמור לאפשר שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, חברות אלו מציבות Cookies במחשבך ה-Cookies מאפשרים להם לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית במידע שהציבו באתרים. השימוש שחברות אלו עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, מפעילה החברה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט כי מידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. בהתאם, החברה אינה יכולה להתחייב לכך שמערכות המידע המשמשות את החברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או באמצעות פקס מס' 03-6715780 או בדואר רגיל לכתובת שמענה: כפר המכביה , רחוב  פרץ ברנשטיין 7 , עיר: רמת גן , מיקוד: 5224771.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.השימוש באתרים ובכל תוכן, או שירות בהם ייעשה על אחריות הגולשים הבלעדית והמלאה והחברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתרים וכל תוכן ושירות הכלולים בו.