חדר אשל

עד 20 משתתפים
30.8 מ''ר

חדר אורן

עד 30 משתתפים
38.5 מ''ר

חדר ארז

עד 50 משתתפים
60.5 מ''ר

חדר אלה

עד 90 משתתפים
67.8 מ''ר

חדר אלון

עד 40 משתתפים
46.75 מ''ר

חדר גפן

עד 90 משתתפים
66 מ''ר

חדר אילן

עד 80 משתתפים
66 מ''ר

דקל

עד 35 משתתפים
57 מ''ר

חדר זית

עד 90 משתתפים
55 מ''ר

החדר הלבן

THE WHITE ROOM
עד 14 משתתפים
27 מ''ר